Νέο διοικητικό συμβούλιο

Κατόπιν διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του Λαογραφικού – Χορευτικού Ομίλου «η σοφία της παράδοσης», οι οποίες διεξήχθησαν την 3η-08-2022, τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την από 4-08-2022 συνεδρίασή τους, συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Σοφία Λούβαρη
Αντιπρόεδρος: Αγγελική Ψιλοπούλου
Γραμματέας: Στέφανος Μαμίδης
Ταμίας: Αργυρένια Παραμάνη
Μέλος: Ελένη Παπαϊωάννου
Αναπληρωματικό μέλος: Άννα Μαραγκού
Αναπληρωματικό μέλος: Έφη Μάινα